ATAPI automation technology and process intelligence

Świadczymy profesjonalne usługi B2B z zakresu rozwiązań automatyki i osprzętu elektronicznego dla budynków oraz instalacji przemysłowych. Prace instalatorskie, serwisowe, audyt oraz doradztwo techniczne.

Oferujemy doradztwo, wykonawstwo oraz utrzymanie i serwis w zakresie:
- automatyka przemysłowa i budynkowa, smart building solutions;
- automatyka i elektryka systemów HVACR, w tym wentylacji, oddymiania i chłodnictwa przemysłowego;
- systemy zabezpieczeń, nadzoru i kontroli dostępu, smart security;
- instalacje teletechniczne, elektryczne i infrastruktura sieciowa.


ATAPI Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
kontakt email:
biuro [-at-] atapi [-dot-] pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000909004, kapitał zakładowy 5000,00 PLN, NIP 9571134862, REGON 389341320.